Make your own free website on Tripod.com
ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ

รูปปราสาทหิน

ปราสาทหิน หมายถึง ปราสาทสระกำแพง มีอยู่สองแห่งในจังหวัดนี้ คือ ปราสาทหิน สระกำแพงใหญ่ และปราสาทหินสระกำแพงน้อย เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด

ศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
 
กลับหน้าหลัก