Make your own free website on Tripod.com
ตราประจำจังหวัดพัทลุง

รูปภูเขาอกทะลุ

หมายถึง จังหวัดพัทลุง ได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาแล้ว 12 ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี พุทธศักราช 2467 ย้ายจากตำบลลำปำมาอยู่ที่ตำบลคูหาสวรรค์ ใกล้กับภูเขาอกทะลุซึ่งสูงเด่นอยู่บนที่ราบ มองเห็นจากที่ไกลได้ทุกทิศบนยอดเขามีเจดีย์เก่าสร้างเอาไว้องค์หนึ่งซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือแต่ฐาน ตั้งแต่นั้นชาวพัทลุงก็ไม่ต้องระเหเร่ร่อนอีกต่อไป ชาวเมืองจึงถือเอาภูเขาอกทะลุ เป็นสัญลักษณ์
และหลักเมืองของจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด

เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่ง นกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
 
กลับหน้าหลัก